Search

Cable amplifier Titan 1+ Passive return path. High IP3

Cable amplifier Titan 1+ Passive return path. High IP3
Product Code: 0830
Price: 60.00€
   - OR -   

Cable amplifier Titan 1+ Passive return path. High IP3

Pojačanje 23 dB u opsegu 88 - 865 MHz.
Prolazno slabljenje u opsegu 5 - 65 MHz < 1 dB.
Šumni broj na 50MHz - 7 dB, 150 MHz - 5 dB, 500 MHz - 5.5dB, 800 MHz - 6.5dB.
Maksimalni ulazni nivo signala (za 1 kanal) 100 dBµV  (bez att i komp).
Maksimalni ulazni nivo signala (za 15 kanala) 92 dBµV       -=-
Maksimalni ulazni nivo signala (za 25 kanala) 91 dBµV       -=-
Maksimalni izlazni nivo Vo (-60dB imd) 121 dBµV za 1 kanal.
Maksimalni izlazni nivo Vo (-60dB imd) 113 dBµV za 15 kanala.
Maksimalni izlazni nivo Vo (-60dB imd) 112 dBµV za 25 kanala.
Varijacija frekventne karakteristike do 300 MHz +-0,5 dB.
Varijacija frekventne karakteristike do 600 MHz  +-0,6 dB.
Varijacija frekventne karakteristike do 860 MHz +-1.1 dB.
Ulazno prilagođenje do 300 MHz bolje od -15 dB, do 600 bolje od -12dB, 860 bolje od -15 dB.
Izlazno prilagođenje do 300 MHz bolje od -20 dB, do 600 bolje od -10 dB, 860 bolje od -12 dB.
Regulacija frekventne karakteristike (slope) od 0 - 20 dB.
Regulacija pojačanja od 0 - 20 dB.
Sa ispravljačem, priključak na 230 V gradsku mrežu.
Priključci sa "F" konektorima.
Copyright   2014 - All Right Reserved DUAL Serbia