Search

Cable amplifier. High IP3, 47 MHz - 865 MHz. Herkules 2+

Cable amplifier. High IP3, 47 MHz - 865 MHz. Herkules 2+
Product Code: 0819
Price: 12.50€
   - OR -   

Cable amplifier. High IP3, 47 MHz - 865 MHz. Herkules 2+

Frekventni opseg 47 - 865 MHz.
Pojačanje do 13 dB.
Šumni broj 6 dB.
Maksimalni ulazni nivo signala (za 1 kanal) 108 dBµV.
Maksimalni ulazni nivo signala (za 15 kanala) 100 dBµV.
Maksimalni izlazni nivo Vo (-60 dB imd) 121 dBµV za 1 kanal.
Maksimalni izlazni nivo Vo (-60 dB imd) 113 dBµV za 15 kanala.
P1dB = 22 dBm.
Varijacija frekventne karakteristike do 650 MHz manja od 0,3 dB.
Potrošnja +12V, 80 mA.
Prolazan za napajanje (sa mogućnošću prekida prolaznog napajanja).
Priključci sa "F" konektorima.
Copyright   2014 - All Right Reserved DUAL Serbia