Search

ASC3 Antenna and Station Controller

ASC3 Antenna and Station Controller
Product Code: 0746
Price: 295.00€
   - OR -   

Namenjen je za rad vrhunskih ekipa u HF, VHF ili UHF takmičenjima.

Karakteristike:
8 x izlaz za do osam predajnih antena na DB9 konektoru.
8 x izlaz za do osam prijemnih antena na DB9 konektoru.
3 x izlaz za tastovanje tri radio stanice.
3 x opcioni izlaz za 3 "Inhibit" radio stanica.
4 x izlaz za četiri linearna pojačavača.
4 x izlaz za do 4 predpojačavača sa mogućnošću direktnog napajanja iz kontrolera sa +12V, 1A.
1 x izlaz za komandu dodatnim relejem za preklapanje dve radio stanice u konfiguraciji dve radio stanice jedan linear.
Svi izlazi su relejni do 1A radne stuje osim za predpojačavače, koji su za 5A.
3 x ulaz za tri papuče ili tri kompjutera za tastovanje tri radio stanice.
1 x ulaz za "Error" signal greške, kada je onemogućena predaja.
- Prelazak na predaju i prijem je u sekvenci (ugrađen sekvencer) koja je podesiva u rasponu od 10 - 80 mS za svaki rele posebno kako bi se zaštitili skupi releji i predpojačavači.
- Programiranje kontrolera je preko opcione tastature.
- Jednom programiran kontroler pamti podešavanja bez obzira na napajanje sve dok se ne reprogramira.
- Može da radi u takmičenjima samostalno ili uz opcionu tastaturu kada je potrebno često preklapanje više antena.
- Priključak na gradsku mrežu je izveden preko RSO filtera za eliminaciju smetnji iz mreže.
Copyright   2014 - All Right Reserved DUAL Serbia